Gartner's Top 10 Strategic Technology Trends for 2015

December 3, 2014

Gartner ได้เผยแพร่ผลการพยากรณ์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจากปี 2015 เป็นต้นไป เป็นการชี้ทิศทางให้เห็นว่า พัฒนาการไอซีทีกำลังขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราอย่างไร  การพยากรณ์ครั้งนี้ Gartner ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของDigital Business ที่มีรูปแบบการทำงานผสมผสานระหว่างคนกับเครื่องจักรในลักษณะ Digital-driven and human-enabled model ซึ่งหมายถึงการใช้ไอซีทีช่วยทำงานด้านการตลาดและการขาย ส่วนการส่งมอบนั้นทำด้วยคน  ซึ่งต่างจากยุคก่อนที่เป็น Labor-driven and digital-enabled model ซึ่งหมายถึงกิจการที่ทำงานด้วยคนแต่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  บทบาทของเครื่องจักรทำให้ลดการใช้แรงงานคนลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างงานใหม่ ๆ เพื่อรองรับ Digital Business ขึ้นมาทดแทน บทความที่จะเขียนตามมา ไม่ใช่เป็นบทแปลโดยตรงจากบทพยากรณ์ของ Gartner แต่เป็นการแปลและเรียบเรียงต่อเติมจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง เพื่อให้ผู้อ่านจะได้เข้าใจแนวโน้มทีใกล้ตัวได้ชัดเจนขึ้น  หวังว่าผู้อ่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย

Top 10 Trend IT 2015 (IDC)

September 5, 2012

ไอดีซีประเทศไทย คาดการณ์ 10 แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในภาคธุรกิจและภาคเทคโนโลยีของประเทศไทยในปี 2558 พบเทรนด์ที่น่าสนใจดังนี้ 

บทบาทของ Enterprise Architecture กับ Service Scienceในการจัดการธุรกิจยุคใหม่

์December 10, 2013

เมื่อพูดถึง "Enterprise Architecture" หรือ สถาปัตยกรรมองค์กร หลายๆคน อาจจะไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ในแวดวง ICT โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้าน ICT โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ได้นำหลักการของ Enterprise Architecure มาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้น เรามาทำความร้จัก Enterprise Architecure กันดีกว่าผ่านบทความ "บทบาทของ Enterprise Architecture กับ Service Scienceในการจัดการธุรกิจยุคใหม่" กันดีกว่า

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4  ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11

10 ตัวอย่าง เมื่อโลกดิจิทัลได้เปลี่ยนชีวิตผม

5 January 2015

เมื่อโลกเปลี่ยนไปจากจากยุค anloag เข้าสู่ยุค digital อย่างเต็มตัว ยุคที่ข้อมูลของเราถูกเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ โปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานอยู่กำลังประมวลผลอยู่บนเครื่องไหนก็ไม่รู้ในโลกนี้ โลกที่เราไม่จำเป็นต้องเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยความจำและความจุฮาร์ดิสก์จำนวนมากๆ เราก็ยังคงสามารถให้บริการลูกค้าจำนวนนับแสนนับล้านรายได้ เด็กที่เกิดมาในยุคดิจิตอล คงอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ยาก แต่สำหรับคนทีเกิดมาในยุค analog และยุคที่เพิ่งเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน คงยากที่จะทำความเข้าใจ ลองมาดูกันดีกว่าว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างในการเปลี่ยนจาก anlaog ไปสู่ digital 

Please reload