"คุณภาพซอฟต์แวร์ของคุณ คือความสำคัญสำหรับเรา YOUR SOFTWARE QUALITY IS OUR PRIORITY" เป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควอลิตี้นาว เราจะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการด้านประกันคุณภาพและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้มีคุณภาพระดับโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนากระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์และการสร้างซอฟต์แวร์เทสเคส บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์คุณภาพ ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งกับภาครัฐ และเอกชน สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพจากเรา