การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 3 : คุณลักษณะของคุณภาพ

คุณลักษณะของคุณภาพ

Quality principles.png

คุณภาพ ที่พูดถึงมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร หลายๆท่านคงเคยสงสัย แค่ทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการมันใช่หรือเปล่า แล้วเวลาเราพูดถึงคุณภาพ คนอื่นๆเค้าเข้าใจเหมือนเรามั้ย เราเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ที่เราทำมามันก็มีคุณภาพแล้วนะ แต่ทำไมลูกค้าถึงไม่ยอมรับ หลายคำถามที่เคยเกิดขึ้นในใจ (ไม่กล้าถามออกมาดังๆ เพราะ PM ไม่พูดถึง) บทความนี้จะขยายให้ว่าเมื่อพูดถึงคุณภาพ หน้าตามันเป็นอย่างไร

คุณลักษณะของคุณภาพหรือ Quality Attributes อาจจำแนกตามมุมมองของลูกค้าได้หลายแบบ ระดับการยอมรับคุณภาพของซอฟต์แวร์ก็อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของโครงการ โดยทั่วไปเราสามารถจำแนกคุณลักษณะของคุณภาพ ได้ดังแสดงในตารางด้านล่าง

Quality Attributes table.jpg

จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของคุณภาพที่กล่าวมานั้น ส่วนใหญ่คือ non-function requirement นั่นเอง ซึ่งเป็น requirement ที่มักจะไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดความต้องการ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมความต้องการ ควรต้องคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ เนื่องจาก non-functional requirement เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบทั้งสิ้นซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

คุณลักษณะของคุณภาพ ยังได้ถูกกล่าวถึงใน ISO/IEC 9126:2000 ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality Management) ซึ่งตั้งใจจะเขียนต่อไป หลังจากที่ได้เขียนเรื่อง SQA จบ

ในตอนต่อไป จะขอพูดถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพกันเสียหน่อย ซึ่งหลักปฏิบัตินี้เอง จะเป็นกุญแจสำคัญที่ให้การทำงานด้านประกันคุณภาพสำเร็จ หรือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนนั่นเอง

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic